Logo Eco Synergy. Ontwerp van Johan Bosma.

Deel 1. Auteurs en copyright.


Deel 1.1.

Site van Eco Synergy, duurzame energiesystemen op maat.

'Ẃerk in Uitvoering', Nederlands verkeersbord, herkomst Wikipedia - Wikimedia Commons, om precies te zijn: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nederlands_verkeersbord_J16.svg. Dit is de website van Eco Synergy, voor duurzame energiesystemen op maat. De website wordt opgezet door:

Johan Bosma, eigenaar Eco Synergy.

Bas Roufs, webmaster.

.

Deel 1.2.

Open gedeelten van deze website.

Deze afbeelding is afgeleid van http://en.wikipedia.org/wiki/File:CC-logo.svg. Open gedeeltes van deze site vallen onder een bepaalde Creative Commons - regeling.
Kort samengevat wil dat zeggen:

citeren mag, maar wel met bronvermelding;

afgeleid werk mag, maar ook dan met bronvermelding.

Deel 1.3.

Afgeschermde gedeelten van deze website: ©.

Copyright teken Bepaalde afgeschermde delen zijn alleen toegankelijk voor klanten en/of beheerders van deze site. Citeren niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming.

Deel 1.4.

Disclaimer.

'Vrouwe Justitia', herkomst Wikipedia - Wikimedia Commons, om precies te zijn: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vrouwejustitia.jpg. Eco Synergy en de beheerders van deze site doen hun best u zo correct mogelijk te informeren; ze aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden op deze site en/of op sites van derden waarheen vanuit hier verwezen wordt.

Einde deel 1.
Deel 2. Site technisch goed bevonden door W3C.


Deel 2.1.

Site gevalideerd als CSS 3.

CSS 3 - logo, herkomst http://seanarmy.deviantart.com/art/Css3-Badge-286113624 Een CSS oftewel stijlblad stuurt de uiterlijke vormgeving aan van elke webpagina die eraan is gekoppeld: in overeenstemming met de normen van W3C. Doel van deze normering is te bewerkstelligen dat websites in elke browser, vanuit elk besturingssysteem er hetzelfde uit zien. Elke pagina van deze website wordt aangestuurd door een stijlblad die voldoet aan normen voor CSS 2.1. én CSS 3.
Het tweede icoon van rechts onder elke pagina bevat een link naar het rapport van een technische controle dat duidelijk maakt dat het stijlblad in correct CSS geschreven is.

Deel 2.2.

Site gevalideerd als HTML 5.

HTML 5 - symbool. Herkomst Wikipedia - Wikimedia Commons, om precies te zijn: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:HTML5_oval_logo.png Elke pagina op deze website is via een technische check van de hierboven genoemde W3C goed bevonden als HTML 5. Het HTML 5 -zegel helemaal rechts onder aan elke pagina bevat een link naar het testrapport n.a.v. deze controle.

Kort samengevat bepaalt HTML de structuur van een pagina en CSS de presentatie. Een kort, helder artikel over deze taakverdeling is hier te vinden.

Einde deel 2.