Netgekoppelde systemen

Netgekoppelde systemen zijn systemen, waarbij de door de zonnepanelen opgewekte energie rechtstreeks aan het net geleverd wordt. Een inverter (omvormer) is gemonteerd tussen de panelen en het net en maakt het mogelijk de binnenkomende stroom van de panelen te leveren aan het net.

Deze systemen worden vrijwel in alle gevallen toegepast waar een netaansluiting aanwezig is.

In Nederland is er sprake van een salderingsregeling. Dit houdt in dat de zelf opgewekte energie verrekend (gesaldeerd) wordt met de verbruikte energie.

Ter verduidelijking: Een kWh (kilowattuur) meter met een draaischijf draait achteruit zodra de eigen energie-productie de eigen behoefte overtreft. Wordt er meer energie gevraagd dan dat er opgewekt wordt, dan draait de meter weer vooruit.

Aan het einde van het jaar worden de kilowatturen die de meter aangeeft met uw energieleverancier verrekend. Dus als u evenveel elektriciteit verbruikt heeft als dat u zelf opgewekt heeft, hoeft u hiervoor niets te betalen.

Levert u meer energie aan het net dan u zelf gebruikt, dan krijgt u hiervoor een vergoeding van het energiebedrijf, echter deze vergoeding is aanzienlijk lager dan het bedrag dat u voor de energie betaalt. Ongeveer 8 Cent per kWh tegenover ongeveer 22 cent per kWh.

Een investering in een net-gekoppeld energiesysteem -dat niet meer levert dan u zelf gebruikt- verdient zichzelf tegenwoordig in 5 à 6 jaar terug.

ecosynergy net gekoppeld systeem 3
ecosynergy net gekoppeld systeem